Đánh giá Blu-Ray 'The House Of The Lost On The Cape' - Một cuộc khai quật kỳ diệu và xúc động trong quá khứ
Đánh giá: 'Pinocchio' 2022 là một bộ phim lấy tiền hoài cổ đáng xấu hổ của Disney - The Arizona State Press