Đánh giá Blu-Ray 'The House Of The Lost On The Cape' - Một cuộc khai quật kỳ diệu và xúc động trong quá khứ