Bất chấp những thiếu sót, việc chuyển thể trò chơi điện tử này chứa đầy căng thẳng hiện hữu