Phỏng vấn: Radha Mitchell trong bộ phim truyền hình mới của Úc Blueback, đối mặt với nỗi sợ nước sâu của cô ấy và sự gắn kết gia đình của bộ phim - The AU Review
Đánh giá: Thay đổi là khó.  'To the End' ghi lại bộ tứ dũng cảm giải quyết khủng hoảng khí hậu