Đánh giá Sundance: Một giọng nói nhỏ nhẹ thu hút những người tốt đang vượt qua khủng hoảng liên tục
Rent-a-Girlfriend Season 2 Episode 12 Review (Image via TMS Entertainment)