Phát trực tuyến hoặc bỏ qua: 'Violet Evergarden: Hồi ức' trên Netflix, một cách hay để xem lại một bộ anime nghiêm túc đến đau lòng với hoạt hình tuyệt đẹp
STRANGE WORLD
Phim hoạt hình Suzume của Makoto Shinkai ra mắt đoạn giới thiệu thứ 2, thêm dàn diễn viên, hình ảnh