Bài đánh giá 'Selena Gomez: My Mind & Me': Một thỏa thuận của các ngôi sao với những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần trong một tài liệu Pop thông minh tránh được cái kết của Disney
Jeff Anderson Brian O Halloran Clerks Iii
Roy Scheider Jaws
Đánh giá Fullmetal Alchemist the Revenge of Scar - một bản chuyển thể người thật đóng không kết thúc