'Travelling Light' là một sự trở lại thơ mộng, khó khăn trong mùa hè COVID đầu tiên của chúng ta