Reviewer Hải Triều: Tháng lương đầu tiên chỉ đủ mua 2 cái quần bò, quyết học thạc sĩ vì… tôn trọng người đi làm
LRM
Rent-a-Girlfriend Season 2 Episode 12 Review (Image via TMS Entertainment)