Photo: Screengrab from the trailer of Mahapurush
Đánh giá phim: 'Pinocchio của Guillermo del Toro' tìm thấy trái tim mới, chiều sâu của tác phẩm kinh điển
Thành Đạt Food: “Food reviewer là công việc đòi hỏi tính nghệ thuật và cảm nhận khách quan nhất về sản phẩm”