Đánh giá truyện tranh - “Chiến tranh giữa các vì sao: Visions” # 1 Đóng vai trò là Tiền truyện một phát trong bầu không khí cho “The Duel”
Đánh giá: 'Pinocchio' 2022 là một bộ phim lấy tiền hoài cổ đáng xấu hổ của Disney - The Arizona State Press
'Travelling Light' là một sự trở lại thơ mộng, khó khăn trong mùa hè COVID đầu tiên của chúng ta
Bullet Train