Thành Đạt Food: “Food reviewer là công việc đòi hỏi tính nghệ thuật và cảm nhận khách quan nhất về sản phẩm”
Bất chấp những thiếu sót, việc chuyển thể trò chơi điện tử này chứa đầy căng thẳng hiện hữu