Amsterdam - Một bộ phim phung phí dàn diễn viên tài năng trong một kịch bản trống rỗng, mơ hồ |  Cinematone.info
Phim hoạt hình Suzume của Makoto Shinkai ra mắt đoạn giới thiệu thứ 2, thêm dàn diễn viên, hình ảnh
LRM